Wednesday, August 10, 2011

Første bestigning av Sarkofagen

I lag med Keir og Francesca besteg jeg i dag Sarkofagen (512 moh.) som ligger rett sørøst for Nybyen. For å komme dit gikk vi opp mot Larsbreen og holdt til høyre langs sidemorenen, før vi fulgte "platået" tilbake mot Sarkofagen. Det var litt tåke i det fjerne, men utsikten var bra (: På vei nedover fikk vi også med oss et lite steinras som gikk på andre siden av dalen og minte om at dette er et svært aktivt prosessmiljø.
"Drittkjegle" på vei opp mot Larsbreen. (Foto: Alexander Hovland)


Breforlandet til Larsbreen er preget av den svært trange dalen og en god del sedimenter. På dalsidene har kombinasjonen av ras og oppbygningen av morener begravd store mengder is helt frem mot dalåpningen slik at dalen har et tilnærmet v-profil heller enn den klassiske u-dalsprofilen. Her var også en god del "drittkjegler" som er sedimentkjegler med en iskjerne som dannes supraglasialt.
Nybyen og Longyearbyen i bakgrunnen. (Foto: Alexander Hovland)
Francesca og Keir på vei oppover. (Foto: Alexander Hovland) 


Jeg tror ikke noen av oss er i spesielt god form og på vei oppover hadde vi en liten konkurranse om hvem som hadde den dårligste/beste unnskyldningen. Rett før bildet ovenfor fant vi forresten rester av et reinsdyr og en kan jo spekulere i om hvem som har forsynt seg av det.
Larsbreen. (Foto: Alexander Hovland) 
Keir og Francesca. Larsbreen i bakgrunnen. (Foto: Alexander Hovland)
 Når vi kom opp i fra morenen var det ganske flat hele veien bort til Sarkofagen. Vi så en del reinsdyrsspor, men ingen reinsdyr til Francescas store skuffelse.
Frostpolygoner. (Foto: Alexander Hovland)
Longyearbreen. (Foto: Alexander Hovland)
Panoramabilde med Francesca og Longyearbyen. (Foto: Alexander Hovland)
Obligatorisk gruppebilde mot Larsbreen. (Foto: Alexander Hovland)
Supraglasial smeltevannskanal på Larsbreen. (Foto: Alexander Hovland)No comments:

Post a Comment