Wednesday, July 20, 2011

Klimaet på Svalbard

I følge Wikipedia har Svalbard et klima som kan karakteriseres som Tundra, men med et sterkt maritimt preg. Det er forholdsvis lite nedbør og Svalbard lufthavn er den av de norske målestasjonene som har lavest registrerte normal for årsnedbør (190mm). Fuktig luft fra havet sørger likevel for at lett oppstår duskregn.

Det er relativt mildt igjennom året, plasseringen tatt i betrakning (74-81grader N). Februar er vanligvis den kaldeste måned med en gjennomsnittstemperatur på mellom -12 til -17°C. For månedene juni-september er gjennomsnittstemperaturen 6°C. Da er også vestkysten av Spitsbergen isfri som følge av en avbrekker i fra golfstrømmen. (Se http://www.svalbardposten.no/iskart).

Longyearbyen juli 2010-juni 2011. Data fra YR.no

No comments:

Post a Comment